Najczęściej zadawane pytania

1. Jaki format jest dla mnie odpowiedni?

2. Jakiej aplikacji mobilnej do odtwarzania potrzebuję, aby odczytać format Epub?

3. Czy mogę pobrać wersję 3G ebooka?

4. Dlaczego nie mogę pobrać mojego smartfona/stołu/czytnika ebook?

Plik epub lub pdf mo?e by? zbyt du?y, aby mo?na go by?o pobra? z przegl?darki urz?dzenia mobilnego. W tym przypadku lepiej jest pobra? go na komputer ni? zsynchronizowa? z tabletem lub smartfonem.

5. Pobrany plik, ale go nie widzi?. Gdzie on jest?

"W zale?no?ci od przegl?darki, plik pojawia si? w folderze ""Your Downloads"" u g�ry po prawej stronie dla Firefoksa, u do?u po lewej stronie dla Chrome, Safari lub Internet Explorer."